top of page

En 

Filmrörelse

Vi tror på filmens kraft. Via film är det möjligt att ta del av platser du inte besökt, människor du inte träffat. Genom film får du möta andras historier, tankar, känslor och humor. Vi vill stärka demokratin genom att låta fler människor göra film och ta plats i filmlandskapet. 

Vi vill även stärka demokratin genom att visa platser som kanske inte alltid syns och inspirera fler till att röra sig dit de inte tidigare varit. Film är en nyckel till att föra människor närmare varandra. 

Tror du som vi? Följ vår resa.

En 

Kulturplattform

Är du intresserad av göra film? Har du en filmidé men saknar verktyg för att skapa den eller behöver du låna en kamera till nästa projekt? 

Vi hjälper dig att göra din film utifrån de behov du har! 

Sedan 2014 har vi jobbat med att utbilda människor i alla åldrar inom film. 

Vi har lärt oss under åren och med tiden har vi lyckats ta fram metoder och arbetssätt som fungerar både för att komma igång snabbt med film och för de som vill ha en mer djupgående förståelse. Vi håller både i workshops och tar individuella möten. 

Hör av dig till någon av våra filmhandledare eller på info@gbgo.se för att boka ett möte eller få information om våra workshops. 

Har du en idé som inte

handlar om film? 

Trots att vårt huvudfokus är film är vi ständigt involverande i andra kulturprojekt. År 2015 skapade vi Lundbykartan, en modern tolkning av Lundby med invånarnas egna kommentarer om stadsdelen. 

Inför Göteborgs jubileum 2021 gör vi Göteborgskartan, i samarbete med Göteborg och co. Läs mer om projektet 

Du är välkommen att höra av dig till oss med din idé, oavsett om det handlar om film eller ej. 

En
samarbetspartner

De senaste åren har vi samarbetat med initiativ vi anser bör uppmärksammas runt om i staden. Vi har bland annat skapat promovideos för dansprojektet #generationdans, informationsfilm för Solkattens verksamhet och ett serieprojekt för Göteborgs Operans projekt Ministeriet Möter. 

Vi tycker det är viktigt att visa upp bra initiativ och projekt i staden, både för att hjälpa projekten nå ut men också för att tillgängliggöra platser och funktioner för fler. 

Arrangerar du ett event och behöver en promotionfilm? Är det få som vet om er verksamhet eller gör ni ett spännande projekt som fler borde få ta del av? 

Hör av er till oss på info@gbgo.se för samarbetsförfrågningar. 

bottom of page